เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 23
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 730
 • จำนวนนักเรียน 1,404
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,047
 • จำนวนกรรมการ 250
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,451
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,701
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านกระเบา
  2. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
  3. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
  4. โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
  5. โรงเรียนบ้านดาน
  6. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
  7. โรงเรียนบ้านอาราง
  8. โรงเรียนบ้านหนองบัว
  9. โรงเรียนบ้านดอนข่า
  10.

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 45
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 450
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3732
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:18.207.254.88

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 72 4 2 78
2 โรงเรียนบ้านตาปรก 40 6 3 49
3 โรงเรียนบ้านดาน 33 4 3 40
4 โรงเรียนบ้านกระเบา 29 6 1 36
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 28 4 3 35
6 โรงเรียนบ้านบักดอง 27 17 6 50
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 24 5 3 32
8 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 20 7 1 28
9 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 19 4 2 25
10 โรงเรียนบ้านดอนข่า 12 2 2 16
11 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 11 6 9 26
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 11 6 3 20
13 โรงเรียนบ้านกระเจา 10 7 8 25
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 11 6 27
15 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 10 5 1 16
16 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 10 11 6 27
17 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 9 6 6 21
18 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 8 6 4 18
19 โรงเรียนโนนสูง 6 1 0 7
20 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 6 7 2 15
21 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 6 1 0 7
22 โรงเรียนบ้านอาราง 3 16 2 21
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 3 2 7
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 80 72
92.31%
4
5.13%
2
2.56%
78
2 โรงเรียนบ้านตาปรก 50 40
81.63%
6
12.24%
3
6.12%
49
3 โรงเรียนบ้านดาน 43 33
82.50%
4
10.00%
3
7.50%
40
4 โรงเรียนบ้านกระเบา 38 29
80.56%
6
16.67%
1
2.78%
36
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 40 28
80.00%
4
11.43%
3
8.57%
35
6 โรงเรียนบ้านบักดอง 58 27
54.00%
17
34.00%
6
12.00%
50
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 34 24
75.00%
5
15.63%
3
9.38%
32
8 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 31 20
71.43%
7
25.00%
1
3.57%
28
9 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 29 19
76.00%
4
16.00%
2
8.00%
25
10 โรงเรียนบ้านดอนข่า 25 12
75.00%
2
12.50%
2
12.50%
16

ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร 0621952307,0817255325 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม